Důležité informace od ŽKČOO:

Vážené kolegyně , vážení kolegové,

právní kancelář JUDr. Macha, se kterou máme uzavřenou smlouvu o spolupráci, nám vypracovala návrh čestného prohlášení k možnému využití v očních optikách. Jedná se o jedno z preventivních opatření k ochraně zdraví Vás a Vašich kolegů. Prohlášení je možné upravit dle vašich potřeb.

V tomto případě není text chráněn vlastnickými právy a jeho použití není podmíněno členstvím v ŽKČOO.

Současně řešíme s MPO a HK ČR možné kompenzace za ekonomické újmy následkem této epidemiologické krize. Jak víte, situace je velice složitá a neustále se vyvíjí. Byly přijaty různé daňové balíčky a krizová ekonomická opatření – informace jsou k dispozici zde na našich webových stránkách v sekci AKTUALITY.

Doporučujeme Vám, abyste se snažili omezit výdaje a řešit pouze nezbytná vydání. Pokud vám to situace dovolí, udržujte provoz optik, ale s nejvyšší možnou mírou opatrnosti.

Vaše ŽKČOO


Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele

224 854 444