Aktuality

FKSP

Problém čerpání fondu FKSP
Možnost čerpání prostředků z fondu FKSP upravuje vyhláška č.114/2002Sb.v §4 odst.2 písmeno b)
které přesně stanovuje
„z fondu lze přispívat na dioptrické brýle,kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.‘‘
¨

Z tohoto ustanovení vyhlášky jasně plyne, že bez jakéhokoliv omezení lze na dioptrické brýle
přispívat. Základní problém se vyskytuje u většiny, kde si účetní většinou státních organizaci doplnili
tuto možnost a omezení, která plynou u zdanění tohoto příspěvku. Tento příspěvek bude totiž zahrnut
ve mzdě poplatníka a zde dle užití §6 odst.9 písmeno d)od 1. zákona 586/1992Sb., které stanoví
¨od daně je osvobozeny příjmy nepeněžních plnění poskytnutá zaměstnanci nebo jeho rodinnému
příslušníku z fondu FKSP služeb nebo zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného
charakteru od zdravotnických zařízení, zdravotnických prostředků na lékařský předpis nejvýše do
částky 20000,-Kč.¨

Pokusím se o laický výklad srozumitelný široké veřejnosti
Na čerpání z fondu má nárok každý zaměstnanec z institucí, kde tento fond je tvořen. Problém je
zdanění tohoto příjmu ve výši 15% (daň z příjmu ze závislé činnosti).
Možnosti
1.Oční optika je v registru NRPZS1
tedy poskytovatel zdravotních služeb.
2.Oční optika zaměstnává optometristu a tento nebo oftalmolog vystaví recept. Zákon 586/1992Sb. Je
z doby, kdy pojem optometrista a jeho výkon povolání nebyl v §10 zákona 96/2004Sb. vůbec popsán
a tudíž předpis od optometristy nikdo neznal. Ve smyslu zákona je stejný jako od oftalmologa. Pozor
součásti faktury na čerpání z fondu tento recept nesmí být připojen z důvodu údajů o zdravotním
stavu pacienta. Na faktuře tedy bude popsána jako zhotovení zdravotní pomůcky na základě předpisu.
Stejný je výkon ortoptisty dle §11 zákona 96/2004Sb.
POZOR-případný recept od oftalmologa nesmí být zároveň uplatněn u Zdravotní pojišťovny.
3.Oční optika není v registru NRPZS1

ani nemá oftalmologa či optometristu. Čerpání z fondu rovněž
nic nebrání pouze mzdový účetní tento příjem zahrne jako zdanitelný příjem. Optika má možnost
motivovat kupujícího případně 15% slevou( cenová politika). Při vyúčtování daně v mnoha případech
srážka daně je poplatníkovi vrácena(např. hypotéka, životní pojištění, penzijní pojištění, dárce krve
atd.)
Resumé:
Na čerpání fondu má ze zákona nárok každý zaměstnanec instituce, jediným
rozdílem je následné zdanění tohoto příspěvku. Tudíž některé podmínky účetních,
že prostředek musí být nakoupen u poskytovatele zdravotních služeb je naprosto
v rozporu se zákonnými předpisy.

1NRPZS-Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

JUDr. Jindřich Hanzlíček
ŽKČOO

Semináře pro rok 2022

Připomínáme termín semináře v Brně 16.5.2022 a zároveň si Vás dovolujeme informovat o termínech seminářů, které budou následovat:

  • 30.5.2022  PRAHA
  • 13.6.2022  KARLOVY VARY
  • září-listopad máme v plánu semináře v Ostravě, Ústí nad Labem a Hradci Králové

Seminář v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 


dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný ŽKČOO:

termín: 16.5.2022 v 18hod

místo:  Quality hotel Brno Exhibition Centre (předchozí název Holiday Inn) Křížkovského 20, 603 00 Brno-střed
 
témata: 1. ePoukazy – přednášející Martin Suder
2. Živnostenské podnikání – přednášející Jindřich Hanzlíček   Čerpání FKSP – přednášející Iva Janíčková
3. Nové trendy a přesnosti centračních systémů – přednášející Jakub Vrba  

Součástí semináře bude kromě diskuze i malé občerstvení. Vstup volný, pokud byste si našli čas na potvrzení účasti (počet osob) na email: angelika@zkcoo.cz , budeme z organizačního hlediska velmi rádi.


Těšíme se na Vaši účast a brzy na viděnou.


Vaše ŽKČOO