Vladimír Dlouhý: Oceňuji reakci vlády. Žádáme o pružnost při vyřizování žádostí firem i urychlené schválení programu MPSV

KOMENTÁŘ PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY:

Praha, 18. března 2020 – Oceňujeme, že vláda zareagovala na naši včerejší výzvu k okamžité alokaci finančních prostředků na ochranu pracovních míst a firem před krachem. Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek, kterým první vlna programu trpěla.

Včera jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrechMinisterstvem práce a sociálních věcí navrženého programu kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům na překážkách v práci. Po intenzivním jednání se sice podařilo nalézt koncepční shodu, nyní se pracuje na legislativních a dalších podrobnostech. Nicméně, rozhodnutí o těchto kompenzačních opatřeních zaměstnavatelům, o kterých se jedná už několik dní, je v tomto okamžiku už zcela rozhodující pro přežití či nepřežití stále rostoucího počtu firem.

Rozumíme sice apelu premiéra Babiše, aby firmy nepropouštěly lidi, ale bez urychleného rozhodnutí o kompenzacích tento apel se bohužel v mnoha případech zcela mine s účinkem. Žádáme o co nejrychlejší schválení tohoto opatření.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky