Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se rozvolňují protiepidemiologická opatření, pokusíme se zorganizovat valnou hromadu v nejbližším možném termínu tak, abychom nenarušili Vaše dovolené a zároveň splnili povinnost vyplývající ze stanov a zákona.

Termín valné hromady ŽKČOO jsme proto předběžně naplánovali na 26.června 2021. Ta letošní bude volební. 

Těší nás, že máte zájem spolupodílet se na uspořádání a budoucnosti našeho oboru formou Vašeho členství. Víme, že mnozí z Vás mají spoustu podnětných nápadů ke zlepšení podmínek podnikání a společenské prestiže české oční optiky. Jako členové představenstva můžete mít větší vliv na jejich uskutečnění. 

Pokud byste měli zájem stát se členy představenstva a účastnit se tak více na spolkovém životě, vyplňte prosím přihlášku k registraci kandidáta a zašlete na e-mailovou adresu  zkcoo@zkcoo do 10.6.2021

Pozvánku s programem a upřesněním času a místa konání valné hromady včas zašleme. Předem děkujeme za Vaši účast.

S přáním hezkého dne 

Vaše ŽKČOO


Pozvánka na valnou hromadu ŽKČOO z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků, která se bude konat dne

26. června 2021 v 10.00 hod. Hotel Benica, Benešov Ke Stadionu 2045, Benešov

Program:

  1. 1)  zahájení
  2. 2)  volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora
  3. 3)  schválení nových členů
  4. 4)  návrh na snížení členských příspěvků na roky 2020 a 2021
  5. 5)  zpráva o činnosti ŽKČOO
  6. 6)  zpráva o hospodaření

Volba představenstva ŽKČOO

  1. 7)  volba pracovního předsednictva VH a komisí
  2. 8)  volba členů představenstva ŽKČOO
  3. 9)  vyhlášení výsledků voleb

10) diskuze

11) závěr

Návrhy na kandidáty do představenstva zašlete do 10.června 2021
Přihláška kandidáta je k dispozici na webových stránkách ŽKČOO, nebo ji na vyžádání zašleme.

Pokud se nemůžete zúčastnit VH osobně, máte k dispozici zde plnou moc , pro Vámi pověřenou osobu. 

Valná hromada bude v Hotelu Benica a tak je vhodné mít sebou také potvrzení o provedeném negativním testu. Případně potvrzení o plném očkování proti Covid 19.

Na Vaši účast se těší

představenstvo ŽKČOO