Informace k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření

Rozdělovník: Představenstvo HK ČR; Dozorčí rada HK ČR; Smírčí komise HK ČR, Předsedové KHK/OHK, Ředitelé úřadů KHK/OHK, Živnostenská společenstva, Tajemník PU

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s dnešním usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu v ČR, a to od 5. října 2020 na 30 dní, Vám v příloze zasíláme kompletní znění přijatých krizových opatření (můžete ho najít i zde), která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb a v neposlední řadě chodu provozoven stravovacích služeb, a to na období 5.10. – 18.10.2020.

Informace a konkrétní podmínky k zavírání škol zatím nejsou oficiálně uveřejněny (k 18:30hod.). Na základě působení vedení HK ČR a ve spolupráci s dalšími asociacemi se však zdá, alespoň dle vyjádření ministra školství na tiskové konferenci, konané dnes těsně před 16:00hod., že ministerstvo předpokládá výjimku pro realizaci odborného výcviku na středních školách, a to ve všech regionech (pozitivní změna oproti původnímu postoji ministerstva, viz informace z tiskové zprávy HK ČR ze včerejšího dne). Nicméně stále čekáme na vyhlášení konkrétních podmínek výuky na středních školách. Vývoj situace budeme sledovat a budeme vás informovat o aktuálním dění. 

Další užitečné informace – nejen k opatřením proti šíření koronaviru – jsou pravidelně aktualizovány na komorovém webu a jejich přehled opět zašleme v pátečním newsletteru.

S pozdravem,

Milan Kašík

Mgr. Milan Kašík

zástupce ředitele odboru vnitřní komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: +420 266 721 451 | M: +420 724 613 981

kasik@komora.cz | vnitrnikomunikace@komora.cz | www.komora.cz