Pozvánka na valnou hromadu ŽKČOO z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků, která se bude konat dne 16. října 2023 v 17.00 hod.

Hotel Akademie Naháč, Hotel Akademie Naháč Komorní Hrádek 277 257 24 Chocerady

GPS souřadnice: 49.8617619N, 14.7922983E

Program:

1) zahájení

2) volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora

3) schválení nových členů

4) zpráva o činnosti ŽKČOO

5) zpráva o hospodaření

6) diskuze

7) závěr

Na Vaši účast se těší

                    představenstvo ŽKČOO