Pozvánka na Valnou Hromadu ŽKČOO 2019

Pozvánka na valnou hromadu ŽKČOO z.s. 

dovolujeme si Vás pozvat na 4. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků, která se bude konat v rámci výstavy FOR OPTIK 2019 dne

5. října ve 15.00 hod. v areálu PVA Praha Letňany 

(Beranových 667, 199 00 Praha 9 ) 

 

Program:

  1. Zahájení, volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora
  2. Schválení nových členů – seznam nominovaných zájemců o členství je zveřejněn na webových stránkách ŽKČOO v sekci Valná hromada (pro viditelnost je nutné se na webové stránky přihlásit)
  3. Zpráva o činnosti ŽKČOO
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

Na Vaši účast se těší

představenstvo ŽKČOO