Nové informace – příspěvky od pojišťovny

Vážené kolegyně vážení kolegové,

zde na našich webových stránkách zveřejňujeme doplňující ověřené informace k úhradám ZP. K 1.9.2019 se nám podařilo rozšířit stávající číselník o další dva kódy (4200051 a 4200052) . Dále zde máme podrobnější informace k správnému vyúčtování sporných položek.

Pokud budete mít ještě další dotazy, odpovědi naleznete buďto na našich webových stránkách pod proklikem POUKAZY nebo se ptejte přes náš e-mail. Pro řádné členy je více rozepsáno ZDE. Předem upozorňujeme , že je nutné se nejdříve přihlásit na webové stránky!

Na základě našich četných připomínek jsme byli přizváni Svazem zdravotních pojišťoven ke spolupráci. V současné době, společně se zástupci České oftalmologické společnosti a VZP, intenzivně pracujeme na přípravě změn stávající novely zákona o zdravotním pojištění. Celý systém se budeme snažit především zjednodušit a nastavit tak, aby zahrnoval položky, které pokryjí nejširší spektrum brýlových čoček s ohledem na možné rozsahy. Zároveň bude součástí návrhu rozšíření skupin pojištěnců, aby nebyl už od počátku zablokován v Parlamentu.

Legislativní proces v naší republice je zdlouhavý (cca 1 – 2 roky) a proto mějte trpělivost se stávajícím provizorním systémem vyúčtování.  O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

S přáním hezkého zbytku léta

                       Vaše ŽKČOO