Aktuální informace pro optiky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na četné telefonické a e-mailové dotazy zasíláme další informace k současnému krizovému stavu :

Roušky a respirátory.

Od vyhlášení zpřísněného nouzového stavu, tedy od 14. března trvale žádáme o respirátory pro potřeby očních optiků a optometristů.

Prostřednictvím elektronické korespondence jsme žádostmi oslovili postupně vládu, premiéra, ministra zdravotnictví, ministra průmyslu a obchodu, krizový štáb, ministra vnitra i prezidenta Hospodářské komory. Vesměs jsme prozatím obdrželi odpovědi s tím, že těchto zdravotnických pomůcek je nedostatek a primárně jsou zajišťovány zdravotnická zařízení a složky ministerstva vnitra.

Jakoukoliv změnu situace oznámíme. Prozatím lze, dle odpovědi z MZdr., pokud máte statut poskytovatele zdravotních služeb, obrátit se na příslušný krajský úřad, který tyto prostředky přerozděluje.

Ekonomická situace.

Oční optiky byly vyjmuty z rozhodnutí vlády o uzavření obchodů. Nastala však situace, kdy díky zákazu volného pohybu osob a také z bezpečnostních důvodů, klesly tržby na minimum. Současná omezující opatření byla dnes prodloužena do 1. dubna a s jistou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že by mohla být ještě dále prodloužena. Dále se dá předpokládat, že ani po uvolnění všech krizových nařízení nedojde k návratu na předkrizovou ekonomickou úroveň. Pro představu očekáváme v našem oboru až 30% pokles reálných tržeb. Opět tedy doporučujeme zvážit všechny Vaše ekonomické aktivity a omezit současné výdaje na minimum. Připravili jsme pro Vás opět shrnutí informací a možných ekonomických opatření.

Každý den zasedá vláda a přijímá různá opatření. O různých daňových balíčcích a dalších věcech jsme již informovali. Některé záležitosti musí však ještě schválit Parlament. Nelze proto spekulovat a spoléhat se na vše, co bude předloženo ke schválení.

Jsme obor, který z pohledu výše uvedených omezení, není dotčen přímo zákazem provozu. Bude velice těžké uplatňovat jakékoliv náhrady za ušlé zisky.

V současné době spolupracujeme s Hospodářskou komorou na řešení naší nastalé ekonomické situace a připravujeme schůzku s ministrem průmyslu a obchodu, kde chceme jednat o možných kompenzacích ztrát pro provozovatele očních optik.

Na závěr

Oční optiky byly zařazeny mezi provozovny bez omezení zřejmě z důvodu respektování zákona 282/2018 Sb. jakožto zhotovitel a distributor zdravotnických prostředků. Ve stavu nouzového řešení, je ochrana zdraví obyvatelstva prioritní. Dopady na ekonomiku bude  nutné řešit následně, a to jako náhradu škody dle užití ústavního zákona 110/1998 Sb. Vláda odpovídá při vyhlášení výše uvedeného stavu za škody a majetkovou újmu ze zákona.
Vaše ŽKČOO