Zprávy o zrušení příspěvků na brýle

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních dnech se v médiích objevily zprávy o zrušení příspěvků na brýle pro některé skupiny pojištěnců . Očekáváme negativní reakce ze stran našich klientů, zvláště tehdy, pokud se média budou snažit celou záležitost nafouknout. Jak jsme Vás už prosili v minulosti, snažte se prosím ve vztahu k zákazníkům k celé záležitosti přistupovat pozitivně. Vysvětlujte jim, že změny a ušetřené finance jsou přerozděleny ve prospěch  potřebnějších skupin (vozíčkáři, atd..). Dvě stě padesát nebo tři sta korun příspěvek jednou za tři roky opravdu znamená dost málo v době, kdy platy a důchody rostou v desítkách procent.

Je pravdou, že zákon nepamatoval na některé úhrady pro určité skupiny a prostředky, nebo jsou v příloze chybné údaje. Toto vše by mělo být napraveno další novelou, která se již připravuje.

Změny v úhradách za ZP jsou pro nás v každém případě pozitivní a bylo by nepříjemné vracet se k podobnému systému vyúčtování, který máme nyní, nebo dokonce k regulaci cen za brýle.

Poučte prosím i své kolegy a děkujeme za pomoc při součinnosti se zaváděním nového systému příspěvků za ZP.

Toto téma bude diskutováno i na našich seminářích, na které Vás srdečně zveme.

Vaše ŽKČOO