Zdraví a ekonomický růst

Vážená paní, vážený pane,

jménem Hospodářské komory ČR a Advance Healthcare Management Institute si vás dovolujeme pozvat na konferenci Zdraví a ekonomický růst, pořádanou pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, regulátory a zákonodárce.

Konference se koná dne 25. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodinv Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. 

Hlavním cílem konference je diskutovat možné systémové kroky, kterými lze zlepšit zdraví obyvatel ČR a podpořit tak nabídku pracovní síly. Konference se zaměří na dopad zlepšeného zdravotního stavu na ekonomický růst a na roli státu, zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů ve zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Setkání proběhne za účasti klíčových osobností českého zdravotnictví, včetně účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Účast na konferenci je jen na pozvání a za podmínky registrace.

V případě zájmu se registrujte
ZDE
do 31. 3. 2022.

Těšíme se na viděnou!

Za organizační tým

Ivo Hlaváč, Hospodářská komora ČR

Pavel Hroboň Advance Healthcare Management Institute