V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (30.3.2020)

Vážení kolegové,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Dnes dopoledne se uskutečnil můj brífink k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti jsem ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň jsem ale vládě vytknul, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou mít na ni nárok. Během brífinku jsem také představilvýsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů (za to Vám děkuji). V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku jsem připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem jsem ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěma a čtyřiceti zaměstnanci.

Na tiskové konferenci se mnou vystoupil i Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur. Ten vyzval vládní představitele, aby zjednodušili svá sdělení do jednoduchého a pochopitelného jazyka. Využít při tom mohou i zkušené praktiky, kteří vinou současných okolností přišli o práci a o zakázky.

Videozáznam celého brífinku si můžete pustit zde. Další informace můžete nalézt např. zde.

  • V závěru týdne Hospodářská komora uplatnila 3 zásadní připomínky k programu Antivirus:

1. Chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance. Navrhujme proto zvýšit limit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.

2. Nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. V opačném případě to snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem, neboť z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun.

3. Žádáme, aby byl kurzarbeit rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě či sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti.

           Více informací k požadavkům Hospodářské komory naleznete v této tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou veřejností netrpělivě očekávaná rozhodnutí vlády byla opět odložena, nemůžeme vás o konkrétních podmínkách kompenzačního programu Antivirus a o podpoře OSVČ v tuto chvíli informovat. 

·        V návaznosti na páteční sdělení, že se nám nedaří získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky bližší informace k programu COVID II, bych vás rád informoval, že na webových stránkách ČMZRB dnes byly konečně zveřejněny parametry tohoto programu. ČMRZB bude živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020. 

Bohužel i tento program trpí některými problémy:

  • Opět je administrativně náročný.
  • Opakují se stejné podmínky jako u programu COVID I, které mohou řadě firem komplikovat zapojení se do tohoto programu jako např. požadavek bezdlužnosti.
  • Významným problémem je bezesporu i fakt, že program dle regulí EU nevztahuje na podnikatelské aktivity v Praze. Z tohoto hlediska je pro mě zarážející, že spolu s programem COVID II nebyl spuštěn samostatný program pro pražské podnikatele financovaný z národních zdrojů.
  • Před chvílí jsme na komorovém webu publikovali přehledný souhrn vládních opatření vztahující se na fyzické i právnické osoby. Jeho přidanou hodnotou je, že jsme tento přehled doplnili o praktické informace, které z nich pro jednotlivé skupiny podnikatelů vyplývají. Díky tomu se můžete lépe zorientovat v přijatých opatřeních a zároveň si připomenout, jakým způsobem můžete o tato podpůrná opatření požádat. Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

·        Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v přiloženém dopise. Služba je dostupná od 31. března 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

  • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme uveřejnili např.tiskovou zprávuAsociace českých nábytkářů či výsledky průzkumu mezi členy Asociace prádelen a čistíren.

Obdobně jako průběžně publikujeme informace od našich živnostenských společenstev zde, budeme shromažďovat informace od našich krajských a okresních hospodářských komor zde.

  • V návaznosti sdělení z minulého týdne, kdy jsem Vás informoval o nové spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru (více informací zde) Vám připomínám, že termín uzávěrky pro první objednávky je stanoven na 1. dubna 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. O svém zájmu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.
  • Od dnešního rána na webu můžete nalézt nový video rozhovor, ve kterém reaguji aktuální události. Za zpracování a výrobu videa děkuji studiu 4movie.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 Přeji Vám mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz