V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (24.4.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·         Včera jednala sněmovna o několika legislativních návrzích. Z pohledu zejména drobných podnikatelů hrál roli především sněmovnou schválený návrh novely nedávno přijatého zákona o kompenzačním bonusu, jehož podstatou je pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí. Návrh zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500, ale nově definuje druhé bonusové období od 1. května až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu, o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. Vyplácení bonusu se tak napevno neodvíjí od doby trvání tzv. nouzového stavu, o které aktuálně politici diskutují. Je jen škoda, že poslanci nevyužili příležitost a podstatněji nerozšířili okruh osob, které mají na kompenzační bonus nárok. Nadále tak zůstávají mimo hru např. i společníci malých společností s ručením omezeným, které často mají jen minimum zaměstnanců (zpravidla sebe sama) a podstatou svého byznysu, závislého často na průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků. Vedle šance, že novelu poopraví senát, se rýsuje i možnost, že by vláda prostřednictvím svého nařízení nezávisle na zákonné úpravě kompenzačního bonusu pro OSVČ zavedla zvláštní dotační program, který by umožnil finanční podporu společníkům jedno- nebo dvoučlenných společností s ručením omezeným. Výše podpory by podobně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ mohla být ve výši 500 Kč na společníka a den. O podmínkách dotačního programu by měla jednat vláda na své pondělní schůzi.

Druhý včerejší výstup z Poslanecké sněmovny, který si dovolím zmínit, upravuje problematiku spotřebních daní. Týká se nejenom dovozců a výrobců tabákových výrobků, ale i jejich distributorů a zejména maloobchodních prodejců, velkých i velmi malých. Návrhem se o jeden měsíc posouvá termín pro doprodej cigaret se starým kolkem a termín konečného stažení cigaret z trhu. Cílem navrhovaného opatření je poskytnout podnikatelům v daném odvětví pro letošek větší časový prostor pro to, aby mohly za ztížených podmínek současné koronavirové krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně účinné do 29. února 2020 z trhu. Od 1. března 2020 platí nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Na trh je tak možné uvádět pouze tabákové výrobky, které jsou označeny tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě spotřební daně. Z důvodu řady mimořádných opatření jsou však podnikatelé pod časovým tlakem, neboť doprodej dříve nakoupených cigaret a jejich stahování je podstatně náročnější, než tomu je za standardních okolností, a to zejména z důvodu ztížené logistiky, nedostatku pracovních sil a souvisejících zdravotních rizik. I zde se bude předlohou dále zaobírat senát.

·         Jak z médií nejspíš již víte, Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob.

HK ČR i já osobně vnímám tento rozsudek veskrze pozitivně, protože jeho obsah a důsledky jednak vrací výkon veřejné moci do mantinelů, které odpovídají právnímu státu, jednak předpokládají, že pokud stát svým rozhodnutím (jakkoli vedeným dobrým záměrem) způsobí škodu soukromým osobám, měl by ji nahradit.

Podle názoru HK ČR by nemělo zapadnout zejména to, že se soud vyhnul hodnocení přísnosti i účinnosti státem přijatých protiepidemických opatření („A soud nemíní nikterak rozporovat, že jím (tj. Ministerstvem zdravotnictví ČR) uplatněný postup se jevil (a jeví) z hlediska zvládnutí nastalé hrozby efektivní.) Co naopak soud zdůrazňuje, je nutnost dodržování formálních pravidel výkonu veřejné moci za jakékoli situace, a to bez ohledu na hrozbu, které musí stát čelit („Je klíčové, aby právě v těchto případech orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, která určují chování jednotlivých aktérů při mimořádných stavech, neboť pouze tak bude zajištěno, že i při ohrožení státu a jeho obyvatel bude v maximální možné míře zachován též právní stát.”)

Ministerstvo zdravotnictví teď v podstatě „musí” rozsudek napadnout opravným prostředkem a pokusit se rozhodnutí Městského soudu o nesprávném úředním postupu ministerstva zvrátit, protože jinak by hrozilo významné riziko, že by poškozené podnikatelské subjekty mohly uplatňovat náhradu škody podle příslušných ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za dobu od 23. 3. do 26. 4. 2020 (kdy byla nelegální mimořádná opatření v účinnosti). Jedná se o zákon, který je v praxi poměrně často využíván a u nějž se dá rozhodování soudů lépe předjímat. Druhá cesta uplatnění náhrady vzniklých škod (podle krizového zákona – podle ustanovení § 36 zákona č. 240/2000 Sb.) zatím není v praxi příliš „prošlapaná” a odhadovat výsledek soudního řízení je tedy nepoměrně těžší. V každém případě však platí, že budou mít poškození podnikatelé šanci na případné odškodnění.

·         Mám pro vás dobrou zprávu, kterou jste již jistě zaznamenali. Náš tlak na vládu přinesl další hmatatelné výsledky. Vláda na základě příznivých epidemiologických dat a argumentů Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a dalších organizací v Hospodářské komoře včera večer přehodnotila svůj harmonogram rozvolňování omezení podnikatelských činností, který původně sahal až za 8. červen. Dojde tak k rychlejšímu otevírání obchodů a služeb. Už od pondělka 27. dubna tak budou moci kromě malých prodejen a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 m prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také autoškoly, za určitých okolností i posilovny, fitness centra a tělocvičny. Uvolňování obchodu a služeb se tak podařilo urychlit zhruba o 14 dní. Ačkoliv řada z vás řeší existenční problémy, považuji za důležitý každý den, kdy budete moct začít snižovat své ztráty a vracet se do normálu. Záznam z úterního tiskového brífinku, na kterém jsme znovu upozornili na naše výhrady k původnímu vládnímu harmonogramu, naleznete zde.

Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností naleznete zde.

·         Také dnes jednala vláda o dalších opatřeních.Schválila a do Sněmovny poslala žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Právě v tento den má skončit rozvolňování všech vládních restrikcí, které se o 14 dnů urychlily. Na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová také uvedla, že u kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady evidují už 400.846 žádostí. Uspokojeno zatím bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard korun. Připomínám, že nárok na 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně, mají živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné postižení v souvislosti s koronavirem. Žádat mohou od 9. dubna zatím za období od 12. března do 30. dubna. Závěry z jednání vlády nyní budeme analyzovat.

·         Jak jsem vás informoval již v pondělí, na půdě Hospodářské komory se nám podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Dnes jsem využil toho, že jsme se na tomto jednání domluvili na další komunikaci, tak abychom mohli průběžně získávat informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény, a ministra zdravotnictví a epidemiology jsem požádal o otevření další etapy našich jednání v souvislosti s letní sezonou. Aby provozovatelé typicky letních služeb – kempy, koupaliště, dětské tábory, půjčovny lodí a kol, sportoviště, infocentra – a na tyto služby navázaná doprava či stravování – mohli připravit své provozovny na letní dovolené, potřebují od vlády zavčasu vědět nejen kdy a za jakých okolností budou moct otevřít, ale také jaká opatření budou muset zavést. Informace naleznete také v tiskové zprávěV této souvislosti chci poděkovat za rychlou součinnost mj. Asociaci bazénů a saun, SOCR, AHR, RegioJetu a dalším. 

·         Dnes jsem byl ze strany MPO informován o hlavních změnách v cestování, které budou platné od 27. 4. 2020 od 00:00. Pravidla pro přeshraniční pohyb dále prověřujeme a vyjasňujeme včetně režimu vstupu do sousedních zemí. Aktualizaci pravidel budeme průběžně zveřejňovat zde.

·         Díky velkému zájmu o zajištění ochranných prostředků se Hospodářská komora rozhodla společně s partnery otevřít druhou možnost zajištění nedostupného zboží pro ochranu zaměstnanců. V rámci této nabídky byl rozšířen sortiment výrobků o velmi žádané respirátory FFP3, ochranné obleky, štíty, brýle, rukavice aj. Více informací o druhé nabídce zajištění ochranných prostředků je k dispozici zde.

·         V návaznosti na velké množství dotazů ve spojitosti s COVID-19, se kterými se na nás obraceli členové i nečlenové komory, jsme na webových stránkách Hospodářské komory spustili nového pomocníka – chatbota, který dokáže v rekordním čase odpovědět většinu vašich dotazů. Zároveň vás jednoduše provede změtí neustále se vyvíjejících vládních opatření. „Chatbot Komorník” je Vám plně ode dnešního dne k dispozici. Vzhledem k dynamické situaci ho budeme průběžně aktualizovat.

·         Hospodářská komora ČR vedla od čtvrtka 2. 4. 2020 do pondělí 6. 4. 2020 bleskovou anketu mezi firmami zařazenými HK ČR do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Anketa nesla název „Koronavirus a zaměstnávání cizinců“. Cílem ankety bylo zjistit, jaký byl dopad koronaviru na pracovně-právní vztahy se zaměstnanci – cizinci, jaká opatření v této souvislosti zaměstnavatelé učinili a jaká opatření zvažují. Výsledky ankety byly a budou použity pro formování dalšího postupu HK ČR, zejména při komunikaci se státními orgány s cílem přizpůsobit nastavení Programu kvalifikovaný zaměstnanec požadavkům uživatelů a ulehčit tak podnikatelům v současné tíživé situaci. Na výsledky se můžete podívat zde.

·         Na webové stránky komory jsme publikovali analýzu dopadů COVID 19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení, kterou mj. zpracovala Asociace producentů v audiovizi a Unie filmových distributorů.

V návaznosti na tuto analýzu bych rád uvedl, že velmi dobře vnímám, že vedle průmyslových podniků nebo hoteliérů a obchodníků jsou i další obory, na které negativně dopadá současná koronavirová krize, a to včetně uměleckých profesí. Mezi ty patří právě i tvůrci audiovizuálních děl nebo pořadatelé kulturních akcíSoučasný vládní harmonogram rozvolňování preventivních opatření právě na ně v mnohém zapomíná. I po uvolnění většiny preventivních opatření by i umělecké profese nadále podléhaly povinnosti nošení roušek. Podle Asociace producentů v audiovizi a Asociace komerčních televizí, které jsou začleněnými společenstvy Hospodářské komory, by tak byl prakticky znemožněn výkon divadelních, filmových nebo např. tanečních rolí. Pro tvůrce uměleckých děl by proto měl stát zajistit výjimku pro zakrývání nosu a úst v průběhu uměleckého výkonu, samozřejmě za splnění příslušných hygienických opatření. Ať už se jedná o pravidelné testování umělců a členů realizačních týmů na Covid-19, povinnost nošení roušek mimo výkon role, dodržování 2metrových odstupů mezi umělci nebo pravidelná desinfekce jevišť nebo míst natáčení.

Dále bych rád upozornil na Manuál pro otevření provozu fitness center od pondělí 27. 4. 2020, který zpracovala Česká komora fitness. Další užitečné informace si můžete přečíst zde.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

·         Dovolím si pro inspiraci také upozornit na aktivitu Okresní hospodářské komory Olomouc, která spolu s městem spustila projekt Olomouc si pomáhá. Společně vytvořili prostor pro prezentaci nabídky restaurací a kaváren, obchodu a služeb, sportu, kultury a zábavy v době, kdy musejí mít uzavřený nebo omezený provoz. Olomoučané mohou ukázat, že jim záleží na jejich oblíbených obchůdcích, kavárnách či třeba divadle. Město a Dopravní podnik na podporu kampaně poskytly svůj volný reklamní prostor zdarma. Bližší informace naleznete zde.

Další informační shrnutí můžete očekávat zkraje příštího týdne, a to v reakci na nové skutečnosti. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz