V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (30.12.2021)

Vážení kolegové,

dovoluji si vám zaslat souhrn informací o opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele, které projednala vláda dne 29. prosince 2021. Přehled informací se tentokrát týká zejména přijatých opatření pro maloobchod a služby pro následující období a také zavedení možných novinek v povinném testování ve firmách. Vláda se zároveň zabývala i pomocí podnikatelům zasažených růstem cen energií. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

Vláda na svém jednání dne 29. prosince 2021:

  • Schválila úpravy opatření pro maloobchod a služby, a to pro období od 30. 12. 2021 do 2. 1. 2022, které míří zejména na provozovatelestravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin. Změny se týkají zejména počtu osob v provozovně (maximálně dle počtu míst k sezení), počtu osob u jednoho stolu (maximálně 4) a vzdáleností mezi zákazníky (1,5m). Podrobnosti najdete ZDE.
  • Dále vláda schválila úpravy opatření pro maloobchod a služby, a to pro období od 3. 1. 2022. Jedná se v podstatě o identické podmínky pro provoz, které byly schváleny pro období po skončení nouzového stavu (od 26. 12. 2021). Podrobnosti pro jednotlivé druhy obchodů a poskytovatele služeb zveřejníme na našem webu, jakmile budou opatření oficiálně vydána.
  • Dalším schváleným materiálem, na který vás chceme upozornit, je pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. ledna 2022. Vláda rozhodla, že je třeba monitorovat situaci a vyhodnotit přínosy a náklady programu Antivirus B a prozatím jej pozastavit. Žádosti, které se týkají měsíců listopad a prosinec 2021, je možné v souladu s podmínkami programu podávat. Pozastavení se týká až měsíce leden 2022 a nemusí být definitivní,protože se jedná o mzdové náklady poskytované zpětně.
  • Na programu byl i bod týkající se úpravy testování zaměstnanců od 17. ledna 2022, projednávání tohoto bodu však bylo přerušeno a zatím o něm není definitivně rozhodnuto. Dle našich informací z jednání, kterých se účastní viceprezident T. Prouza a předseda Sekce pro zdravotnictví I. Hlaváč,návrh předpokládá rozšíření povinného testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 tak, aby probíhalo 2x týdně, v určené dny či flexibilně v rozmezí 3-5 dnů podle potřeby různých směnných provozů. Každý zaměstnavatel si bude moci nastavit vlastní režim dle uvedených podmínek. První dva týdny testování ve firmách by se měli testovat všichni zaměstnanci (bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc). Zaměstnavatelé by nadále vydávali v případě pozitivního testu potvrzení pro provedení konfirmačního PCR testu. I z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí tlak na navýšení kapacity testovacích míst. V případě, že by zaměstnanec odmítl postoupit test, zůstala by pravděpodobně pravidla stejná jako doposud (tedy povinnost informovat krajskou hygienickou stanici, vybavit ho respirátorem a zajistit odstup od ostatních zaměstnanců). Pojišťovny by proto měly v lednu proplatit 8 testů, v únoru se bude zřejmě hradit testů 6. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 1. ledna 2022 prostřednictvím aplikaceZDE. Ministerstvo zdravotnictví dále také uvažuje o zkrácení lhůt jak izolace (na 10 dní), tak karantény (na 5 dní), aby se zaměstnanci mohli vracet dříve do práce. Toto bude předmětem jednání 3. ledna 2022 a následně jednání tripartity.
  • Ohledně kompenzací je situace stále nejasná, proto jednáme s představiteli nové vlády o jejich podmínkách. Nadále budeme situaci monitorovat a jednat s příslušnými ministry, abychom vás mohli včas informovat.
  • Vláda schválila materiál Pomoc domácnostem a podnikatelům zasaženým růstem cen energií, který má nastavit cílenou pomoc pro domácnosti a podnikatele v případech, kdy se jich významně dotklo zvýšení cen energií. Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat své služby (dodávky elektřiny nebo plynu) z důvodu náhlého ukončení své činnosti a kteří tak byli případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance, a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich došlo k nárůstu jednotkových cen energií o více než 100 %, ve srovnání s jednotkovými cenami původního dodavatele, mohou využít nový produkt „Vynucená změna dodavatele energie“. Ten se poskytuje v rámci programu Záruka 2015 až 2023 prostřednictvím Národní rozvojové banky.  

Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví do nového roku,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz