Šilhání – Strabismus – základy

Šilhavost

Šilhavost
Ukázka šilhání
Ukázka šilhání
Klasifikace
MKN-10 H49-H50  

Šilhání (odborně také strabismus) je oční vada, kdy oči nehledí rovnoběžně a jedno se odchyluje od běžného směru. Touto vadou zraku se zabývá ortoptika.

Tato vada může být zjevná (heterotropie) nebo skrytá (heteroforie – projevuje se např. při únavě nebo při zakrytí zdravého oka a jeho následném odkrytí). Může být způsobena poruchou některé ze složek jednoduchého binokulárního viděnípředevším do věku 7 let. Jednoduché binokulární vidění je schopnost vidět obraz jednoduše.

Při šilhání je důležité tuto vadu u dětí objevit a léčit včas (maximálně do 7 let věku). Pokud se šilhání neléčí, může skončit tupozrakostí (amblyopií) uchýleného oka a ztrátou jednoduchého binokulárního vidění. Porušena může být optická složka (refrakční vady, zákaly optických medií, ptóza víčka, dlouhotrvající zakrytí oka), senzorická složka (vrozené i získané poruchy sítnice a zrakové dráhy), motorická složka (porucha okohybných svalů, asymetrie orbity) a centrální složka (porucha vyšších mozkových center). Často se jedná o kombinovanou poruchu jednotlivých složek.

Operační pole při chirurgickém řešení strabismu.

Uchýlené oko může směřovat následujícími směry:

  • dovnitř (nasálně) – esotropie, esoforie
  • ven (temporálně) – exotropie, exoforie
  • nahoru – hypertropie, hyperforie
  • dolů – hypotropie, hypoforie

Smíšená porucha vertikálních a horizontálních svalů:

  • incyklotropie/-forie – stáčení oka dovnitř
  • excyklotropie/-forie – stáčení oka ven

zdroj Wikipedie