Barvoslepost

Barvoslepost

Barvoslepost
Ukázka testu barvosleposti
Ukázka testu barvosleposti
Klasifikace
MKN-10 H35.5

Barvoslepost (daltonismus) je porucha barevného vidění lidského oka. Její odborný název je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, který touto poruchou sám trpěl a vědecky ji popsal.

Barvoslepost má několik typů podle toho, jakou barvu člověk nevnímá. Zřídka se vyskytuje barvoslepost na všechny barvy (černobílé vidění). Nejčastějším případem je neschopnost rozlišit červenou a zelenou barvu, méně častá je barvoslepost na žlutou a modrou.

Barvoslepost se dá odhalit pomocí speciálních schémat.

zdroj Wikipedie