Rozhraní VZP

Je prodlouženo přechodné období pro rozhraní 32 do 30.6.2018. Tj. znamená, že se může účtovat stále v rozhraní 32. Rozhraní 33 je sice možné již používat, ale vzhledem k pracnosti a některým nejasnostem to příliš nedoporučujeme.