POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 21.5.18 V BRNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na druhý letošní seminář, který se uskuteční dne 21.5. května 2018 v 18.00 hod v Brně – Hotel Myslivna – svatební salónek

Témata:

1) Reklamace v oční optice 

přednášející: PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček DiS,

2) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v oční optice

přednášející: Bc. Petr Daněk DiS,

3) Progresivní čočky

přednášející: Mgr. D. Říhová, R. Baštecký

Součástí semináře bude malé občerstvení.

Vstup volný, ale prosíme o potvrzení účasti (jméno, název optiky)  na e-mail : gabriela@zkcoo.cz

 PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NEJPOZDĚJI DO 18.5.2018!!!

 

Do konce června 2018 budeme opakovat tento seminář  ve Středních Čechách.

O termínu a místě konání Vás budeme včas informavat.

Vaše ŽKČOO