Nové informace ze ŽKČOO (9.4.2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste jistě zaznamenali, tak ve středu v pozdních večerních hodinách Parlament ČR schválil kompenzační bonus pro OSVČ s pracovním názvem “Pětadvacítka”.
Nyní ještě čekáme na schválení senátem a podpis prezidenta. To by mělo být hotovo do 10. dubna. MFČR, které má tento program na starosti, slíbilo, že cca od 15.4. bude na jeho stránkách připraven formulář s pokyny na vyplnění.

Jaká hlavní kritéria pro přiznání této podpory musí OSVČ splnit:
* Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář,lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
* Vykonávaná činnost je činností hlavní,
* Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
* OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
* OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Žádost o kompenzační bonus je možné podat do 30.6.2020.

Dále ještě krátké info pro zaměstnavatele, kteří čerpají kompenzace na mzdové náklady z programu ANTIVIRUS.
Aby bylo možné o kompenzace v režimu A nebo B žádat, je potřebné uzavřít s příslušnými Úřady práce tzv. Dohodu, která je prvním krokem k čerpání. Poté, až budou mzdy a odvody uhrazeny, je možné podávat v rámci této dohody vyúčtování se žádostí o kompenzace. MPSV slibuje, že pak kompenzace budou plněny na účet zaměstnavatele v řádu několika dní.

Máme zprávy, že co se týká programu ANTIVIRUS, tak zatím vše běží a webová aplikace na stránkách MPSV funguje a je přehledná.

Přejeme všem veselé a pohodové Velikonoce.

Vaše ŽKČOO