Harmonogram – Zákon o veřejném zdravotním pojištění (novela účinná od 1.12019)

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (novela účinná od 1.12019)

Harmonogram postupného náběhu všech změn:
1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad

individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;

1. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů dodavatelů;

1. 5. 2019 – spuštění testovací prostředí na podávání ohlášení;

1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků; (dovozci, výrobci, distributoři)

1. 8. 2019 – konec úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny nebo byly vyřazeny ze systému zdravotního pojištění; ( např. brýlové obruby a brýlové čočky pro pacienty 15+)

1. 10. 2019 – začátek náběhu nových zdravotnických prostředků do úhrad;
1. 11. 2019 – konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v případech formálních vad

vzniklých při pře-ohlášení;
1. 12. 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a

podmínek úhrady.

Kódy zdravotních pojišťoven se v případě sériově vyráběných zdravotnických prostředků (brýlových obrub, brýlových čoček, a ostatních sériově vyráběných optických pomůcek) prozatím nemění – měly by být zachovány až do 30. listopadu 2019.

Rozhodující pro odpovídající úhradu za zdravotnický prostředek je termín, kdy byl tento uplatněn (u prodejce).

Odkdy tedy platí nové úhrady

U zdravotnických prostředků dosud hrazených pře-ohlášených a zařazených do nového systému zdravotního pojištění od 1. 12. 2019.

U individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) již od 1. 1. 2019 – netýká se dioptrických brýlí.