COVID- 19 a jeho opatření

Vážení členové ŽKČOO,

v rámci našeho členství v Hospodářské komoře České republiky, v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě, Vám níže zasíláme informace, které Vám mohou zodpovědět klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům v případě řešení mimořádných opatření.
Kromě uvedeného lze ještě doporučit zvýšený důraz na hygienická opatření při styku s klienty, zejména častější dezinfekci přístrojů a zařízení ve Vašich vyšetřovnách. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

Přejeme Vám pěkné předjaří a doufáme, že se nastalá epidemiologická situace brzy uklidní.

Vaše ŽKČOO