Zpracování dokumentace BOZP a PO

Vážené kolegyně, vážení kolegové

v současné době se stále častěji objevují případy častých kontrol ze strany orgánů veřejné správy. Jednou z těchto kontrol je i kontrola místně příslušných inspektorátů práce na soulad zaměstnávání optiků s příslušnými zákony. To se týká i zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava II, § 103, a povinnost zpracování dokumentace BOZP aPO, vyplývající téhož zákona, hlava III, § 108 odst. 5, a současně i zák. č.309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejm. § 12 a13, které se týkají i OSVČ!!. Součástí toho je i povinnost tuto dokumentaci a provozovnu pravidelně každý rok kontrolovat.

Pro tento účel jsme uzavřeli smlouvu s firmou CRDR s.r.o. s celostátní působností. Zajistí vše dle zákona, vč. e-lernigového školení BOZP, PO a školení řidičů.

cena pro členy ŽKČOO:

  • zpracování dokumentace BOZP aPO v el. i tištěné verzi: 5800,-Kč jednorázově -sídlo firmy
  • pravidelné kontroly : 4200,-Kč/rok (z toho 1 provozovna 3.600,-Kč + vedení a správa dokumentace 600,-Kč -sídlo firmy)
  • online školení: 100,-Kč os/rok

ceny jsou bez DPH.

 

Nečlenům ŽKČOO poskytujeme tuto službu také, za mírně vyšší cenu, ovšem také s plnou garancí.

cena pro nečleny ŽKČOO:

  • zpracování dokumentace BOZP aPO v el. i tištěné verzi: 6.300,-Kč jednorázově – sídlo firmy –
  • pravidelné kontroly : 4600,-Kč/rok (z toho 1 provozovna 3.800,-Kč + vedení a správa dokumentace 800,-Kč -sídlo firmy)
  • online školení: 150,-Kč os/rok

!Pozor!
Součástí smlouvy je, že si firma již neúčtuje žádné vedlejší náklady, jako je např. cestovné!!

Pokud budete mít zájem o tuto službu, vyplňte prosím příslušný formulář, který je ke stažení zde:

Formulář školení BOZP

Formulář zpracování dokumentace BOZP

 

Vytiskněte tento formulář v PDFku, vyplňte a pošlete buď naskenovaný e-mailem na zkcoo@zkcoo.cz , nebo poštou na adresu ŽKČOO.

 

Co si tím vyřešíte:
Splnění zákonných povinností z oblasti BOZP a PO. Školení BOZP a PO přitom to probíhá jako e-learning, tj. nikam nemusíte jezdit, zároveň si můžete domluvit i proškolení řidičů – rezidentů.

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+