Změny pro pořizování a předávání dokladů zdravotnických pomůcek

Od 1.7. 2018 je v účinnosti nový doplněk číslo 38.

Zatím není jasné jaké bude číslo verze datového rozhraní, nejspíše to bude 36 nebo 37.

POZOR: Nezaměňovat zde termín   “doplňek”   s termínem   “datové rozhraní”.

Na stránkách VZP o doplňku č. 38 není zatím nic uvedeno – budeme sledovat.

Dobrou zprávou je, že postup rpo vystavování dávek se v podstatě vrací na starý a naprosto dostačující postup.

Sporná položka “Doplatek pojištěnce” , kterou jsme od počátku rozporovali pro její protiprávnost, se mezi povinnými atributy pro pořízení dokladu nevyskytuje!!

Jediné , co je zde nové je položka , kde se uvádí na co jsou brýle určeny u každého kódu – dálka, blízko, výkon, výměna, tvrzení a absorpční vrstva.

,,DDPO” .. do dálky pravé oko,

,,DDLO” .. do dálky levé oko,

,,NBPO” .. na blízko pravé oko,

,,NBLO” .. na blízko levé oko,

,,JOP” ..jiná optická pomůcka,

,,VYKO” .. výkony,

,,OBRU” ..obruba

,,VYMS” .. výměna skel,

,,TYTZ” .. tvrzení

,,ABSV” .. absorpční vrstva,

 

Díky konstrukci kódů se to týká pouze pro brýlová skla, kde se jednou zadá dálka/blízko a pokud se kódy liší, tak navíc který kód je pro levé a který pro pravé brýlové sklo.

Tj. Váš kvalitní software bude mít dva nové údaje – dálka/blízko a případně nejspíše dohoda, že pravé sklo se účtuje jako první.

 

Změna platí od 1.7.2018 , jsou zde sice 3 měsíce na změnu, ale protože verze 33 , 34 , 35 a 36 s otazníkem jsou nepoužitelné. Datové rozhraní 32 končí 30.6.2018. Není mnoho času na změnu.

 

 

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+