Zdravotní pojišťovny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na četné dotazy ohledně údajného zrušení poukazů na brýle a optické pomůcky sdělujeme:

Vloni zrušil Ústavní soud některá ustanovení zák. č. 48/1997 Sb.  o zdravotním pojištění s účinností od 1.1.2019. Vzhledem k tomu, že by došlo k chaosu v úhradách zdravotnických pomůcek, předložilo Ministerstvo zdravotnictví novelu tohoto zákona ke schválení. Došlo k rozsáhé regulaci a změnám, které se promítly i do našeho oboru.

Budou od 1.1.2019 zrušeny poukazy na brýle?

Předpisy na ZP (poukazy) zrušeny být pochopitelně nemohou, pouze budou změny v úhradách za jednotlivé zdravotniské prostředky. V současné době probíhá schvalovací řízení novely zákona 48/1997 Sb. o zdravotním pojištění. Toto řízení je v závěrečné fázi -nyní už jen chybí podpis prezidenta republiky. S největší pravděpodobností pan prezident tuto novelu podepíše a dá se předpokládat, že ještě letos. Potom skutečně tato novela nabude účinnosti dne 1.1.2019.

Jak tato novela zasáhne obor oční optika?

Novela významným způsobem zasáhne do rozsahu a výše úhrad, a to do všech oblastí zdravotnických prostředků. Konkrétně ZP pro pacienty s poruchou zraku  upravuje příloha č. 3 tohoto zákona (str 88 -92 začínající kódem 9 . . . – ke stažení ZDE –  NÁVRH ZÁKONA).Tento výčet je taxativní a samotný zákon nepamatuje na jinou úhradu individuálně zhotovených zdravotnických prostředků – dioptrických brýlí, než je uvedeno právě v této příloze č.3.

Jedná se v podstatě – u běžných brýlí – o příspěvek pouze pro děti do 15 let (částky jsou za pár čoček a všechny bez 15% DPH). U dospělých a důchodců s běžnými vadami zraku tento zákon s jakoukoli úhradou nepočítá.

Tyto změny pochopitelně na jednu stranu vítáme, neboť se podstatně zjednoduší veškerá komunikace s pojišťovnami a lidé, zejména v produktivním věku zamíří pro brýle přímo do očních optik. Avšak náš právní systém je nastaven tak, že každý má právo na bezplatnou zdravotní péči a to včetně základních zdravotních pomůcek. Je zřejmé, že výše uvedená novela v dané podobě (alespoň co se diptrických brýlí týče) na toto právo nepamatuje. Nevíme jestli současné změny tohoto zákona jsou pro náš obor nastaveny dobře či ne, jde jen o to, aby následně nebyly tendence o opětnou regulaci oboru. Celou situaci budeme sledovat.

Jak bude probíhat vyúčtování poukazů v přechodném období?

citace čl. II. Přechodná ustanovení

odst.6:

U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a vydaných pojištěncům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

odst.8.

Podle smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků, kterou zdravotnípojišťovna uzavřela přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s jinou osobou podle § 17odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, a která není v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 zákonač. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze v této smlouvě uvedené zdravotnické prostředky předepisované na poukaz hradit nejdéle do 31. prosince 2019.

Jak už bylo řečeno, pro nás tyto změny v této podobě představují posun k lepšímu. Bude ale také potřebné, ze strany očních optiků, nastavit takovou komunikaci s našimi zákazníky, aby změny vnímali pokud možno pozitivně s tím, že takto ušetřené prostředky ze zdravotního pojištění budou využity pro potřebnější skupiny pacientů. Zároveň by také bylo dobré, mít na optikách nabídku brýlí (obruby a čočky) za nějakou miniální cenu, abychom pokryli i sociálně slabší skupiny. Nebudou pak vznikat nepříjemné konfliktní situace a tudíž důvody k možným následným regulacím.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vaše ŽKČOO

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+