Poukazy

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

     zdravíme Vás v novém roce a ještě jednou přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

 Jak jsme Vás již informovali, tak od 1.1.2022 platí nové úhrady.  Níže zasíláme bližší specifikace. 

a) odkaz na Číselník VZP a Metodiku VZP s účinností od 1.1.2022

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

b) výtah z Číselníku ZP skupiny 09

poslední sloupec – 4,12 resp. 36 udává směrnou dobu preskripce ZP (v měsících), hrazeného ze zdravotního pojištění.

c) metodika (v příloze zkrácená i kompletní verze)  – skupina 09 – str. 32 a 33 

d) výtah z přechodných ustanovení zák. 371/2021 Sb., část první, čl.2, které upřesňují předepsání a uplatnění poukazu:

3. Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl u osoby oprávněné vydávat zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích uplatněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je hrazen ve výši a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl u osoby oprávněné vydávat zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích uplatněn po nabytí účinnosti tohoto zákona, je hrazen ve výši a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Pokud víte o nějaké “velké neznámé” v našem oboru, dejte nám prosím vědět v průběhu ledna. Rádi uvítáme podněty z Vaší strany při tvorbě programu na rok 2022. 

Vaše ŽKČOO

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+