Oční Optik ? Dobrá volba!

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

69-42-M/01Oční optik:  4-leté studium zakončené maturitou 

  • Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou, ve 3. ročníku 4 týdny odborné praxe.
  • Možnost ubytování v domově mládeže, škola v centru Prahy, jídelna v budově.
  • Přihlášku ke studiu podat do 1. 3. Přijímací řízení se skládá z testů jednotné zkoušky z českého jazyka + literatury a z matematiky. Další body lze získat za školní produkci v 8. třídě a 1. pololetí 9. třídy, dále za olympiády a jiné vědomostní soutěže obvodního (okresního) kola či vyšších kol během 2. stupně ZŠ (doloženo osvědčením či potvrzením ZŠ). 
  • Absolvent může vykonávat pozici zaměstnance, vedoucího či samostatně podnikat.

více informací na www. szspraha1.cz