GDPR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V této sekci Vás zasvětíme do obecné problematiky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

25. května vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Od loňského roku spolupracujeme s Úřadem na ochranu osobních údajů a HK ČR, abychom vytvořili co možná nejjednodušší prostředí pro aplikaci nařízení do praxe očního optika.

Jak už jsme Vás také informovali, nepůjde o nikterak zásadní zásah do podnikání a už vůbec ne o něco, co se nedá zvládnout vlastními silami. Pro tento účel jsme připravili stručné a přehledné informace, které budou také obsahem jedné z přednášek našich tradičních seminářů. Pro naše členy budou také připraveny vzory všech základních dokumentů, které bude ze zákona nutné mít k dispozici na provozovnách pro případ kontroly.

 

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+