FKSP

Problém čerpání fondu FKSP
Možnost čerpání prostředků z fondu FKSP upravuje vyhláška č.114/2002Sb.v §4 odst.2 písmeno b)
které přesně stanovuje
„z fondu lze přispívat na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.‘‘

Z tohoto ustanovení vyhlášky jasně plyne, že bez jakéhokoliv omezení lze na dioptrické brýle
přispívat. Základní problém se vyskytuje u většiny, kde si účetní většinou státních organizaci doplnili
tuto možnost a omezení, která plynou u zdanění tohoto příspěvku. Tento příspěvek bude totiž zahrnut
ve mzdě poplatníka a zde dle užití §6 odst.9 písmeno d)od 1. zákona 586/1992Sb., které stanoví
“od daně je osvobozeny příjmy nepeněžních plnění poskytnutá zaměstnanci nebo jeho rodinnému
příslušníku z fondu FKSP služeb nebo zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného
charakteru od zdravotnických zařízení, zdravotnických prostředků na lékařský předpis nejvýše do
částky 20000,-Kč.

Pokusím se o laický výklad srozumitelný široké veřejnosti
Na čerpání z fondu má nárok každý zaměstnanec z institucí, kde tento fond je tvořen. Problém je
zdanění tohoto příjmu ve výši 15% (daň z příjmu ze závislé činnosti).

Možnosti
1.Oční optika je v registru NRPZS1
tedy poskytovatel zdravotních služeb.

2.Oční optika zaměstnává optometristu a tento nebo oftalmolog vystaví recept. Zákon 586/1992Sb. Je
z doby, kdy pojem optometrista a jeho výkon povolání nebyl v §10 zákona 96/2004Sb. vůbec popsán
a tudíž předpis od optometristy nikdo neznal. Ve smyslu zákona je stejný jako od oftalmologa. Pozor
součásti faktury na čerpání z fondu tento recept nesmí být připojen z důvodu údajů o zdravotním
stavu pacienta. Na faktuře tedy bude popsána jako zhotovení zdravotní pomůcky na základě předpisu.
Stejný je výkon ortoptisty dle §11 zákona 96/2004Sb.
POZOR-případný recept od oftalmologa nesmí být zároveň uplatněn u Zdravotní pojišťovny.

3.Oční optika není v registru NRPZS1
ani nemá oftalmologa či optometristu. Čerpání z fondu rovněž
nic nebrání pouze mzdový účetní tento příjem zahrne jako zdanitelný příjem. Optika má možnost
motivovat kupujícího případně 15% slevou( cenová politika). Při vyúčtování daně v mnoha případech
srážka daně je poplatníkovi vrácena(např. hypotéka, životní pojištění, penzijní pojištění, dárce krve
atd.)

Resumé:
Na čerpání fondu má ze zákona nárok každý zaměstnanec instituce, jediným
rozdílem je následné zdanění tohoto příspěvku. Tudíž některé podmínky účetních,
že prostředek musí být nakoupen u poskytovatele zdravotních služeb je naprosto
v rozporu se zákonnými předpisy.

1NRPZS – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

JUDr. Jindřich Hanzlíček
ŽKČOO