26.7.2019

POUKAZY

Číselník zkrácená verze ZDE
Metodika ke stažení zde : Metodika strana 1 a metodika strana 2 
28.8.2019

Vážené kolegyně vážení kolegové,

zde na našich webových stránkách zveřejňujeme doplňující ověřené informace k úhradám ZP. K 1.9.2019 se nám podařilo rozšířit stávající číselník o další dva kódy (4200051 a 4200052) . Dále zde máme podrobnější informace k správnému vyúčtování sporných položek.

Pokud budete mít ještě další dotazy, odpovědi naleznete buďto na našich webových stránkách pod proklikem POUKAZY nebo se ptejte přes náš e-mail. Pro řádné členy je více rozepsáno ZDE. Předem upozorňujeme , že je nutné se nejdříve přihlásit na webové stránky!

Na základě našich četných připomínek jsme byli přizváni Svazem zdravotních pojišťoven ke spolupráci. V současné době, společně se zástupci České oftalmologické společnosti a VZP, intenzivně pracujeme na přípravě změn stávající novely zákona o zdravotním pojištění. Celý systém se budeme snažit především zjednodušit a nastavit tak, aby zahrnoval položky, které pokryjí nejširší spektrum brýlových čoček s ohledem na možné rozsahy. Zároveň bude součástí návrhu rozšíření skupin pojištěnců, aby nebyl už od počátku zablokován v Parlamentu.

Legislativní proces v naší republice je zdlouhavý (cca 1 – 2 roky) a proto mějte trpělivost se stávajícím provizorním systémem vyúčtování.  O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

S přáním hezkého zbytku léta

                       Vaše ŽKČOO

1.8.2019
Nové doplňující informace po jednáních na VZP!!
Pozor!! Po dnešní dohodě s oddělením ZP VZP platí:
Pokud bude mít pojištěnec 6 -14 + vyplněnu v předpise jednu čočku sférickou minerál (tvrzená) a jednu čočku tórickou minerál (tvrzená) a obrubu, má nárok pouze na úhradu čočky tórické a obrubu na celý předpis a to jedním kódem 4200003 sníženým na částku 600,30 Kč. Obdobně při výměně – použije se kód pouze pro výměnu jedné tórické čočky (4200043).Ještě se řeší problém předpisu celých nových brýlí s pouze sférickými hodnotami pro kategorii 6 -14+, ale předpokládáme že:v případě předpisu celých brýlí s pouze sférickými hodnotami pro tuto kategorii pojištěnců bude nárok na částku 300,15 Kč

Číselník VZP vydaný dne 30.7.2019 a platný od 1.8.2019.

Zveřejňujeme prozatím plnou verzi, která je také od 30.7.2019 ke stažení na webových stránkách. Jedná se o konečnou a závaznou formu předpisu. Zkrácenou verzi zveřejníme nejpozději do 1.8.2019.

Zjednodušená pomůcka pro optiky – platí pro nejběžnější režim (neřešíme bifo , lenti apod.) a pro první dny, než budeme účtovat pojišťovnám.

Pokud má pojištěnec dle poukazu nárok, tak od jednotlivých položek odečítáme:

1 čočka sférická minerál (tvrzená)     150,08 Kč  (pouze děti do 5 let včetně)

1 čočka tórická minerál (tvrzená)      300,15

1 čočka sférická plast                           250,13

1 čočka tórická plast                            350,18

brýlová obruba                                     300,15 Kč

Pro zjednodušení doporučujeme prozatím částky odečítat od kompletní ceny zakázky, nikoli po položkách.

Okluzory prozatím (do 30.11.2019) zůstávají v původním režimu.

Jak jsme již psali, celý systém se vyvíjí a proto prosíme o trpělivost při jeho aplikaci do praxe.

Číselník ve zkrácené verzy zde : ciselnik

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po jednáních se nám podařilo na poslední chvíli prosadit několik chybějících položek do Seznamu cen a úhrad ZP, které jsou podkladem pro nový Číselník VZP s platností od 1.8.2019 ( ke stažení zde: bryle_individualky_optici_v3 )

Přestože jsme vyvinuli společně ve spolupráci se zástupci České oftalmologické společnosti velikou snahu, aby byly zařazeny též položky tvzená sférická (minerál) čočka pro věkovou kategorii od 6 do let 14 včetně, nemohly být tyto ze zákonných důvodů prozatím zařazeny.

Proč se tak stalo?

Jak jsme se dozvěděli, po celou dobu legislativního procesu nikdo ze zúčastněných osob, které zastupovaly oční optiky nevznesl za celý rok a půl přípravy a realizace jediný podnět nebo námitku k tomuto zákonu. Přes veškeré naše snahy nebyla naše organizace k připomínkování připuštěna se zdůvodněním, že obor již zastupují naši kolegové. Proč to zmiňujeme? V závěrečné fázi celé anabáze, kterou jsme museli projít při prosazení alespoň některých změn, byl na adresy ředitele Odboru zdravotnických prostředků SUKLu, vedoucí Odboru zdravotnických prostředků VZP, zástupců České oftalmologické společnosti atd. zaslán níže uvedený e-mail. Posuďte sami, jak si kultivujeme profesní prostředí a působíme navenek:

Dobrý den, 
Dovolte mi upozornit, že ZKČOO je samostatnou organizací, která vznikla relativně nedávno, a jak mi bylo vysvětleno, jako určitý „truc“ vůči Společenstvu (SČOO). 
Abych se nicméně nepouštěl do spekulativních výroků, faktem je, že byť se snaží aktivně vystupovat „za obor“, má nesrovnatelně méně členů než SČOO a v minulosti už několikrát vnesla „dokonalý zmatek“ do různých regulatorních a právních otázek – osobně jsem zažil např. dezinformace na témata EET v oční optice nebo (ne)dovolenost měření refrakce očním optikem – v obou případech, pokud je mi známo, vedly „odborné“ rady od ZKCOO ke správním sankcím pro konkrétní optiky…
 
Coby zástupce SČOO v komisi se musím, bez ohledu na konkrétní obsah jejich návrhu v této věci, prozatím od jejich závěrů dustancovat.
 
Návrh jako takový jsem dnes předložil předsednictvu SČOO k vyjádření.
 
S pozdravem 


Mgr. Jan Zahálka 

re-medical s.r.o.

 

 …a naše bezprostřední reakce na tento email na příslušná místa:

Dobrý den,

Živnostenská komora českých očních optiků, z.s. působí v oboru od roku 2015. Jsme řádnými členy HK ČR. Já sám působím v sekci legislativy. V současné době máme 110 řádných členů. Jejím řádným členem může být pouze subjekt podnikající v oboru, nikoli zaměstnanec nebo osoba oboru pouze blízká. Téměř každý subjekt podnikající v oboru oční optika zaměstnává odborníky v oboru oční optika a optometrie. Nelze tedy číselně vyjádřit, kolik skutečných odborníků zastupujeme, ale to pro nás není měřítkem. Ostatně já sám osobně jsem také členem Společenstva českých optiků a optometristů.

1) dezinformace o EET – tvrdíme, že jsme výrobci individuálních zdravotnických prostředků

2) údajné dezinformace o refrakcích – tvrdíme, že optometrista není nadán výkonem žádného z druhů zdravotní péče – pokud ano, pak pouze pod dohledem oftalmologa

Prosím, zaměřme se ale nyní na ZP sk. 09.

Velice se všem omlouvám za to, že musí číst tato vyjádření.

S pozdravem

Petr Daněk 

Dlouho jsme na podobné invektivy mlčeli a je nám líto, že se musíme v tomto morálním bahně brodit, ale nezbývá nám nic jiného nežtoto zveřejnit. Pokud bychom to  neudělali, posilovali bychom amorální jednání některých jedinců, které škodí celé společnosti, nejen té naší, optické.

K obsahu výše uvedeného e-mailu:  trvale prohlašujeme

1) EET – nejsme jen maloobchodní prodejci, ale výrobci dioptrických brýlí s NACE kódem 32 500 – 4.vlna EET

2) optometrista bohužel ze zákona opravdu nemá nadefinvánu zdravotní péči, která je podmínkou k poskytování zdravotních služeb, ani zdravotní výkony, které by mu byly hrazeny ze systému zdravotního pojištění. Proč by tedy nemohl, za jasně stanovených podmínek, měřit v optice aniž by se bál, že na něj kdosi pošle udání se zmanipulovaným výkladem právních předpisů??

Stojíme na počátku nových úhrad zdravotnických prostředků pro pacienty s poruchou zraku, který bude zcela jistě nutno zrevidovat a změnit. Prosíme všechny o pochopení celé situace a trpělivosti s náběhem celého systému.

Pro provozovatele očních optik máme připraven Seznam cen a úhrad ZP pro pacienty s poruchou zraku. Prosíme seznamte se s jeho obsahem, který je podkladem pro Číselník VZP. Jakmile vyjde zmíněný Číselník VZP, který bude mit závaznou podobu pro všechny, bude ke stažení na našich webových stránkách.

Vaše ŽKČOO

Termíny uplatnění poukazů na brýle a optické pomůcky:

Sdělujeme důležité informace o termínech uplatnění poukazů (zákazníkem) za ZP – dioptrické brýle a optické pomůcky:

Většina očních lékařů i očních optiků má za to, že poukaz na brýle, který lékař vydá (pro pacienty ve věku od 15 let), má i nyní platnost 90 dnů. Zákonem a následnými „úpravami“ se vše změnilo a takovýto poukaz lze uplatnit pouze do 31.7. 2019. Od 1.8. tedy již nelze pacientem uplatnit (v optice) příspěvky od pojišťovny na poukazy pro „dospělé“.

V případě dětských pacientů (do 14+, a ostatní prostředky uvedené v číselníku VZP s platností od 1.8.2019 (včas zveřejníme) platí pro výši jejich úhrady den uplatnění v optice, tedy od 1.8. 2019 již platí nové kódy, ale také nové úhrady (i na poukazy vydané lékařem před tímto datumem). Zde 90 denní lhůta platí. Kódy budou začínat číslem 42*****

Pro pře-ohlášené prostředky platí původní termín změny kódů a úhrad, a to 1.12.2019 (okluzory a lupy). Kódy i úhrady v tomto případě zůstávají do 1.12.2019 původní (9****)

Příklady:

1) Zákazník uplatní poukaz v optice do 31.7. 2019. Optik jej vyúčtuje pojišťovně dle stávajících kódů (9****) a cen až po té, kdy si zákazník brýle vyzvedne.

2) Zákazník ve věku do 14+ let uplatní poukaz v optice od 1.8. 2019. Optik jej vyúčtuje pojišťovně již dle nových pravidel  – s kódy a cenou dle nového číselníku( 42*****).

3) Zákazník uplatní poukaz na ostatní pomůcky – okluzory a lupy (pře-ohlášené – seznam jsme již zveřejnili). Optik jej vyúčtuje pojišťovně dle stávajících kódů (9****) a cen které v tomto případě platí do 30.11.2019.