POUKAZY

Číselník zkrácená verze ZDE
Metodika ke stažení zde : Metodika strana 1 a metodika strana 2 

Vážené kolegyně vážení kolegové,

zde na našich webových stránkách zveřejňujeme doplňující ověřené informace k úhradám ZP.

K 1.9.2019 se nám podařilo rozšířit stávající číselník o další dva kódy (4200051 a 4200052) .

Od  1.12. 2019 dochází ke změně úhrad u sériově vyráběných zdravotnických prostředků. V našem případě se jedná zejména o okluzory a lupy. Prozatím Vám poskytujeme upravenou a zkrácenou verzi ze Seznamu ZP, který vydal SÚKL.

Poukazy (na okluzory a lupy) uplatněné v optice od 1.12. 2019 mají již nové kódy a nové úhrady!

Pozor, u okluzorů dochází ke snížení úhrad! Pokud budete vydávat okluzory na předpis od lékaře, doplatek je možný pouze do výše stanovené výměrem MF ČR.

Pokud budete mít ještě další dotazy, ozvěte se nám na email : zkcoo@zkcoo.cz .

Více informací pro naše členy naleznete v této sekci. Předem upozorňujeme , že je nutné se nejdříve přihlásit na webové stránky!

                      Vaše ŽKČOO