16.5.2017

Živnost oční optika a EET

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.
Živnost oční optika a vztah k NACE kódům v RES
Oční optika je specifický obor, kdy prakticky každý, kdo zhotovuje brýle, má smlouvy se
zdravotními pojišťovnami a dle zák.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, také individuálně
zhotovené zdravotnické prostředky vyrábí. Každý, takto zhotovený zdravotnický prostředek, pak
podléhá povinnosti vydání Prohlášení o ZP.
Dle podrobné definice NACE CZ, Nace Rev. 1,1 a Nace Rev. 2

32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb


jsou mezi tuto podskupinu zahrnuty též Oční výrobky, brýle dioptrické a sluneční, základní čočky
na lékařský předpis, kontaktní čočky, bezpečnostní ochranné brýle.
Dioptrické brýle zhotovené v oční optice jsou korekční pomůckou, která je vyrobena na základě
individuálních parametrů uživatele očním optikem a skládá se z jednotlivých komponentů – brýlové
obruby a brýlových skel, příp. dalších speciálních součástí (řešící specifické oční vady a
onemocnění). Takto zhotovené brýle není nikdo jiný oprávněn vyrábět a vydávat. Proto je tato
živnost živností vázanou a jsou zde specifické požadavky na její provozování.
Brýle dioptrické, zvláště pak ty, které jsou zhotoveny na základě lékařského předpisu, jak vyplývá z
předchozího textu, v žádném případě nikdo jiný nezhotovuje. Pro výkon živnosti Oční optika není
možné mít zároveň také živnost jakoukoliv jinou, neboť činnosti očního optika jsou
specifikovány přímo v jeho obsahové náplni obsažené v nař. vlády č. 278/2008 Sb., o
obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů :
„Individuální zhotovení, výdej a opravy optických korekčních zdravotnických prostředků, zjištění
polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení
optických korekčních zdravotnických prostředků určených do dálky, na čtení nebo jinou pracovní
vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních
zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty
astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem,
přizpůsobení zhotoveného optického korekčního zdravotnického prostředku rozměrům hlavy
uživatele tak, aby splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky. Podávání
odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich
údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových
čoček.
NACE 4778 – Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách:
V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných
optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí. Prodej
příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně
optických korekčních zdravotnických prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra
na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).“.