4.1.2017

Terminologie

PKP

Podpisový kód poplatníka (PKP) je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost podnikatele za vystavení účtenky. Je generován automaticky pokladním zařízením podnikatele, na účtenku je však povinně uváděn pouze v případech, kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK (např. při výpadku spojení nebo při evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu).

Podpisový kód poplatníka (PKP) je elektronickým podpisem z vybraných údajů datové zprávy evidované tržby a je generovaný pokladním zařízením poplatníka. Umožňuje kontrolu integrity účtenky a prokazuje vazbu mezi poplatníkem a účtenkou. Zároveň jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka a je vždy v datové zprávě obsažen. Na účtence je PKP (ve shodné formě jako v datové zprávě, tedy 344 znaků) uváděn pouze v případech, kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK (např. při výpadku spojení nebo při evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu).

To se bude psát v ruce naprosto jednoduše a pokud si na to uděláte razítko, bude hodně velké.

FIK

Fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód generovaný a zasílaný systémem Finanční správy, kterým potvrzuje přijetí datové zprávy o evidované tržbě.

BKP

Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) je kód generovaný automaticky pokladním zařízením podnikatele, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi účtenkou a podnikatelem, který ji vydal.

VYTVÁŘENÍ TĚCHTO KÓDŮ

Způsob tvorby BKP a PKP stanoví Ministerstvo financí vyhláškou po nabytí platnosti zákona.

CERTIFIKÁT PRO EVIDENCI TRŽEB

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů o evidované tržbě datovými zprávami. Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb.

Volba počtu a způsobu využití certifikátů je ponechána zcela na uvážení podnikatele evidujícího tržby. Je možné využít jeden certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách v rámci celé činnosti podnikatele, případně používat různé certifikáty dle jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení.

Správce daně je povinen umožnit podnikateli získat certifikát prostřednictvím technického zařízení, kterým se rozumí portál správce daně. Přihlášený podnikatel si bude moci přímo na portále správce daně vygenerovat certifikát pro evidenci tržeb. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon…) a příslušného operačního systému.