SLEPÍ VRAZI

 Jsme partnerem projektu SLEPÍ VRAZI

 

Tisková zpráva k projektu:

Zveřejnění výsledků měření zraku řidičů v rámci osvětově edukační kampaně zaměřené na problematiku zraku řidičů a nebezpečí řízení za zhoršené viditelnosti.

 

Alarmující výsledky měření: dobrý zrak nebo korekci má pouze 25% řidičů

 

. kampaň proběhla ve 29 lokalitách v ČR a na Slovensku

. termín měření:  květen – říjen 2017

. zrak byl změřen 2 880 lidem

. 74% řidičů nebylo za poslední rok na kontrole se zrakem

. 58% z nich se domnívá, že má zrak v pořádku, screening však zjistil, že 71% řidičů potřebuje korekci

. 46% se korekcí nezabývá nebo má nesprávnou korekci

. pouze 25% má dobrý zrak nebo správnou korekci 

 

Projekt Slepí vrazi je nezávislá osvětová platforma, která si klade za cíl poukázat na problémy řidičů se zrakem. Platformu podporuje Autoklub ČR, Besip a Zeiss. Evidence nehod pod vlivem alkoholu nebo drog je pečlivě vedena, špatný zrak jako „viník“ dopravní nehody se nijak neeviduje. Zrak řidičům mezi 18-65 lety nikdo povinně nekontroluje, a to i když se zrak zcela přirozeně přibývajícím věkem zhoršuje. Problém se netýká pouze seniorů, počet očních vad začíná narůstat již po třicítce. „Zhoršující se zrak nebolí, řidiči si často špatnému zraku přivyknou a situaci jednoduše neřeší. S tímto faktem koresponduje alarmující výsledek letošních měření, při kterých jsme zjistili, že pouhých 25% řidičů má zrak či jeho korekci v pořádku. Naší spoluprací na projektu Slepí vrazi na tuto závažnou situaci upozorňujeme a preventivně tak působíme na účastníky silničního provozu. Návštěvníkům letošních motoristických akcí našeho závodního kalendáře jsme v rámci projektu Slepí vrazi nabídli bezplatné měření zraku a návrh na řešení oční korekce. Musím říct, že se akce shledala s velkým úspěchem a rádi bychom v projektu pokračovali i v nadcházející sezoně,“ dodává prezident Autoklubu ČR, Jan Šťovíček.

„Jako jedni z těch, kteří se každý den setkávají s touto problematikou, jsme si vědomi obrovských rizik, které souvisí s nedostatečnou zrakovou ostrostí účastníků silničního provozu. Paradoxem proto pro nás zůstává, že např. každé motorové vozidlo prochází důkladnou technickou prohlídkou, a to minimálně jednou za dva roky, ale budoucí řidič má obdobnou povinnost pouze na počátku své řidičské kariéry a pak až v 65 letech,“ vysvětluje problematiku Bc. Petr Daněk, DiS., prezident Živnostenské komory českých očních optiků.Jen odborník ví, jak se během života mění zraková ostrost vývojem různých očních vad a onemocnění a také ví, že mnozí z řidičů řídí svá vozidla pouze intuicí a nikoli správně vyhodnocenou dopravní situací. Pravidelné preventivní kontroly zraku u očních specialistů by proto měly být samozřejmostí nejen pro všechny, kterým záleži na jejich zdraví, ale z hlediska bezpečnosti silničního provozu i pro všechny jeho účastníky,“  dodává Petr Daněk.

Do osvětové kampaně se zapojilo již 136 očních optik a další se stále hlásí. Poděkování za realizaci kampaně Slepí vrazi tedy patří nejenom Autoklubu ČR a BESIPu, ale také firmě Zeiss.

Výchozí fakta:

  • V České republice je přes 6 000 000 aktivních řidičů
  • Každý řidič má ze zákona povinnost dvou očních vyšetření u odborníka – při žádosti o vydání řidičského průkazu a následně při dosažení 65 let věku
  • V roce 2016 se stalo 98 864 dopravních nehod
  • Při dopravních nehodách v roce 2016 zemřelo 545 osob
  • Z důvodu snížené viditelnosti na cestách zemřelo 114 osob, tedy 21 procent z celkového počtu usmrcených
  • Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči 4 373 nehod, pod vlivem drog zavinili řidiči 251 nehod, zemřelo kvůli tomu 62 osob
  • Kolik nehod zavinili řidiči proto, že mají vadu zraku a sami to neřeší?

 

Statistika ukazuje, že špatně vidící řidič může být stejně nebezpečný jako ten, který před jízdou pil alkohol nebo požil drogy.

Zhoršené vidění znamená výrazně delší reakční dobu, kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil nenadálé situaci při řízení (předjíždění cyklisty, chodce, vyhýbání se překážkám, odbočování apod.).

  • Správně vidící řidič (ať už se zdravým zrakem nebo se správnou korekcí) vidí chodce za denního světla už ve vzdálenosti 200 metrů.
  • Ten, kdo má vadu -0,75 dioptrie, už chodce zaregistruje při poloviční vzdálenosti, tedy na 100 metrů.
  • S vadou -2 dioptrie se bezpečná vzdálenost snižuje na pouhých 20 metrů.

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Tyto vady zraku způsobují nejrůznější míru rozostření.

Oční odborníci považují za zhoršenou takovou ostrost, kdy se pohybuje pod hranicí 70 procent. Řidiči s ostrostí pod 50 procent by neměli za volant usednout vůbec! Uvádí se, že se po českých silnicích pohybuje takových řidičů až 8 procent, tedy asi 500 tisíc lidí! Tento problém se netýká zdaleka jen seniorů, protože počet očních vad začíná prudce narůstat již po třicítce.

Osvětově edukační projekt SLEPÍ VRAZI

Cílem osvětově edukační kampaně zaměřené na problematiku zraku řidičů a nebezpečí řízení za zhoršené viditelnosti  je informovat řidiče o nebezpečí špatného vidění za volantem.

Paralela alkohol – drogy – špatný zrak za volantem = podobné nebezpečí

Odbornými garanty projektu jsou dvě velké autority v oblasti dopravy, motosportu a bezpečnosti dopravního provozu, Autoklub České republiky a odbor ministerstva dopravy BESIP.

Více informací k projektu najdete na www.slepivrazi.cz a na stránkách partnerů projektu  www.ibesip.czwww.road-safety.cz a www.autoklub.cz.

Autoklub ČR

Autoklub České republiky (dále jen „Autoklub ČR“), se sídlem v Praze 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, IČO 00550264, je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a je zapsán ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1219.

Účelem Autoklubu ČR je uspokojování a ochrana společných zájmů členů Autoklubu ČR v oblasti motorismu, motoristického a nemotorového sportu, řízení motocyklového a automobilového sportu, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a další s tím související úkoly.

Autoklub ČR je na základě rozhodnutí mezinárodních organizací FIM (Mezinárodní motocyklová federace) a FIA (Mezinárodní automobilová federace) se sportovní pravomocí, jako jediný oprávněn řídit oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným.

V rámci výkonu sportovní autority Autoklub ČR zejména pečuje o rozvoj a propagaci motocyklového a automobilového sportu v České republice, registruje sportovce a další držitele licencí, zastupuje danou oblast motoristického sportu v mezinárodních organizacích, vydává příslušné řády, licence, kalendáře, schvaluje jednotlivé sportovní podniky, propozice a zvláštní ustanovení, připravuje sportovce a činovníky a jmenuje reprezentanty České republiky.

Autoklub ČR je také zastřešujícím spolkem pro další sportovní a zájmové činnosti a aktivity. V rámci Autoklubu ČR tak dlouhodobě působí Asociace caravan clubů AČR, Asociace veteran car clubů AČR, Svaz zdravotně postižených motoristů AČR, Svaz automobilových orientačních soutěží AČR, Svaz minikár AČR a Svaz závodníků veteránů AČR.

BESIP

Vize BESIP

Besip je respektovaná autorita osvěty a prevence pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Šířením informací, vzděláváním, a předáváním praktických zkušeností, přispívá k větší bezpečnosti na silnicích a nižšímu počtu dopravních nehod. Má stabilní místo ve struktuře státní správy, sdílené, jasně definované a měřitelné cíle a dostatek prostředků a pravomocí k jejich naplnění.

Mise BESIP

Sloužíme účastníkům silničního provozu. Poskytujeme jim informace i praktické dovednosti, které přispějí k jejich většímu bezpečí.

Jsme nástrojem státní správy. Zajišťujeme efektivní sdílení informací, díky kterým jsou naše silnice bezpečnější.

Ovlivňujeme a kultivujeme legislativu. Dohlížíme na legislativní proces tak, aby přijímané zákony a vyhlášky přispívaly k bezpečnosti na silnicích.

BESIP koordinuje a udává směr. Udáváme tón komunikace pro danou oblast i meziresortně.