26.3.2018

Pro odborníky


ŽKČOO je členem:

Vážení majitelé očních optik, vážení podnikatelé (fyzické a právnické osoby) podnikající v oboru „Oční optika“,dovolujeme si tímto Vám představit naši výše uvedenou organizaci, která byla založena za účelem legislativního ustálení podnikatelského prostředí a stanovení jasných,stabilních a kontrolovatelných podmínek pro živnostenské podnikání v oboru „Oční optika“.
V několika následujících bodech Vám chceme představit naši organizaci a naše hlavní cíle:

1. Kdo jsme
– jsme komora očních optiků a optometristů podnikajících v oboru na základě živnostenského oprávnění .
– jsme řádnými členy „Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR“
– jsme kandidáty na řádné členství v Hospodářské komoře ČR
2. Kdo nejsme
– nejsme alternativní organizací SČOO
– nejsme oborovou ani odborovou organizací zaměstnanců pracujících v oboru
– nejsme politická strana
3. Co chceme
– stabilní podnikatelské prostředí
– právní ochranu pro poctivé podnikatele
– přísné postihy pro nelegální podnikatelskou činnost
4. Co nechceme
– nepoctivce, podvodníky a podnikatele škodící svou činností našemu oboru
Pro prosazení a konečného dosažení našich společných cílů potřebujeme Vaši účast formou řádného členství !!!

Neváhejte nás kontaktovat osobně.