Jak se přihlásit do ŽKČOO

Přihlásit se do Živnostenské komory českých optiků je snadné – skládá se ze 4 kroků.

 

1) zvolit formu členství a vyplnit přihlášku

Řádné členství

Řádným členem Spolku může být FO nebo PO provozující řemeslnou živnost oční optika, jejíž garant je odborně vzdělán v oboru oční optika a vykonává povolání očního optika na území České republiky.

řádný člen (pouze firma) – roční členský příspěvek je 5000,-  Kč přihláška řádný člen žkčoo

Přidružené členství

Přidruženým členem Spolku může být fyzická osoba s odborným vzděláním (zaměstnanec), nebo student oboru oční optika nebo fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru blízkém nebo souvisejícím, zejména vzdělávací instituce, výrobci a dodavatelé optického zboží a komponentů pro výrobu zdravotnických prostředků v rámci oboru oční optika.

– přidružený člen (firma) – roční členský příspěvek je 5000,-  Kč  Přihláška přidružený člen -firma

– přidružený člen (zaměstnanec) – roční členský příspěvek je 1000,-  Kč Přihláška přidružený členství -zaměstnanec

– přidružený člen (student) – roční členský příspěvek je 500,-  Kč Přihláška přidružený členství -student

2) zaplatit příslušný členský příspěvek s daným variabilním symbolem (IČO) na č.ú. 260788308/5500

3) podepsanou přihlášku zaslat poštou na adresu:

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Ledenická 650/6

České Budějovice

370 06

nebo na e-mail:   zkcoo@zkcoo.cz

4) po přijetí představenstvem a schválení Valnou hromadou Vám poštou přijde registrační karta, která definuje a prokazuje Vaše členství.