4.1.2017

Podnikatel/firma

BEZPEČNOST SYSTÉMU, KTERÝ BUDE ÚDAJE O TRŽBÁCH SBÍRAT

Bezpečnost je jeden z nejdůležitějších bodů celého projektu e-tržeb a je tomu věnována maximální pozornost. Jedná se nejen o zabezpečení komunikace při zasílání dat do datového centra, ale také o samotné zabezpečení dat ve Finanční správě. Samotný projekt e-tržeb počítá s řadou bezpečnostních testů, kterou kromě pracovníků Finanční správy provedou externí bezpečnostní experti.

BUDOU SE MUSET CERTIFIKOVAT PROGRAMY K ODESÍLÁNÍ DAT O TRŽBÁCH ?

Ne. Finanční správa ČR ani Ministerstvo financí ČR nebude certifikovat softwary, které zajistí zasílání dat z pokladen. Jednalo by se o zbytečnou byrokracii vůči uživatelům pokladních systémů. Je to podobné jako u účetních programů. Také nejsou certifikovány a výrobce ručí za jejich funkcionalitu, která musí být v souladu se zákony.

JAK BUDOU POSTUPOVAT ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY ČR A CELNÍ SPRÁVY ČR V PŘÍPADĚ ZBOŽÍ NAKOUPENÉHO V RÁMCI KONTROLNÍCH NÁKUPŮ ?

Pokud nedojde ke znehodnocení zboží, budou moci kontrolní pracovníci od smlouvy odstoupit a zboží podnikateli vrátit.

Takže např. výroby zdravotnických prostředků se to nebude týkat.

CO JE TO MEZNÍ DOBA ODEZVY ?

Doba odezvy je časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení podnikatele a přijetím potvrzovacího kódu (FIK) ze serveru Finanční správy na pokladním zařízení podnikatele. Mezní dobu odezvy, po jejímž uplynutí lze zákazníkovi vystavit účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK), nastavuje sám podnikatel, a to s ohledem na kvalitu připojení internetu a druh vykonávané činnosti. Vždy však musí být delší než 2 sekundy. Pokud při evidování tržby dojde k překročení mezní doby odezvy, podnikatel zašle správci daně údaje o evidované tržbě datovou zprávu nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

MÁM POČÍTAČ S WINDOWS XP – TEN NEPŮJDE POUŽÍT

Systém EET vyžaduje pro komunikaci z bezpečnostních důvodů alespoň TLS 1.1, který není v operačním systému Windows XP přímo podporován.

takže zapomeňte na Windows XP, sice to půjde na mobilním telefonu ale na vašem „starém“ počítači nikoliv.

CO SE STANE V PŘÍPADĚ VÝPADKU INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ ?

V takovém případě musí podnikatel zajistit odeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně po obnovení internetového připojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Zatím není moc jasné, jak to bude fyzicky probíhat. jakmile budeme vědět více, tady informace se zde objeví.