4.1.2017

Obecné omyly

NENÍ PRAVDA, ŽE STÁT POKLÁDÁ A PRIORI VŠECHNY PODNIKATELE ZA PODVODNÍKY

Ministerstvo financí si je vědomo toho, že většina firem odvádí daně v souladu se zákonem.  Proto to všem poctivým podnikatelům ztíží.

E-tržby odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje podvodníky v konkurenčním boji. Pokud budou existovat akcie na anonymní majitele a daňové ráje tak se to těch největších podvodníků nedotkne.

Současně umožní zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami, které je obtěžují.

Zde to ukáže praxe. Zatím moc kontroly v tomto nikomu nepomáhají.

I proto je projekt e-tržby podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami v naprosté většině podporován.

A i opak je pravdou.

Poctiví podnikatelé mají zájem na odstranění jejich konkurenční nevýhody a narovnání tržního prostředí.

To ano, ale představa o způsobu narovnání není zrovna v zavedení EET.

NENÍ PRAVDA, ŽE STÁT NAŘIZUJE PODNIKATELŮM POSKYTOVAT DALŠÍ A DALŠÍ ÚDAJE

V podstatě EET jenom přidává práci, pokud by probíhaly řádné kontroly.

Na údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci systému e-tržby, má už dnes Finanční správa nárok a v rámci kontrolní činnosti je může kdykoliv prověřit.

Účtenku musí podnikatel na žádost zákazníka vystavit – tedy místo EET by stačilo z vystavení účtenky udělat povinnost.

Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet, které celý proces zautomatizuje a poctivým podnikatelům ušetří cenný čas i administrativní náklady spojené s daňovou kontrolou – ovšem se spoustou informací o každé obchodní transakci

NENÍ PRAVDA, ŽE SI PODNIKATELÉ BUDOU MUSET POŘÍDIT REGISTRAČNÍ POKLADNU

Technické řešení je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace na server Finanční správy a vystavit účtenku zákazníkovi. Pro nejmenší podnikatele bude stačit např. chytrý telefon s tiskárnou. Záleží pouze na volbě podnikatele, jaké řešení nabízené na trhu zvolí. Ministerstvo navíc počítá s jednorázovou slevou ve výši 5000 Kč, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, kterou si budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Ano, budete muset mít internet a nějaké zařízení s tiskárnou. Ono navíc u toho posílání přes mobil hrozí, že večer nebudete vědět za kolik jste toho poslali.

NENÍ PRAVDA, ŽE V MÍSTECH, KDE NENÍ (TŘEBA I DOČASNĚ) PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEBUDE MOŽNÉ POKRAČOVAT V PODNIKÁNÍ

NENÍ PRAVDA, ŽE V MÍSTECH, KDE NENÍ (TŘEBA I DOČASNĚ) PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEBUDE MOŽNÉ POKRAČOVAT V PODNIKÁNÍ

Zákon pamatuje jak na případy dočasného výpadku internetu, tak i na případy neexistence internetového připojení. V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakce serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoli internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby.

Tyto místa budou hodně žádaná, ano jde o to, že na ulici internet bude, ale jak to s ním bude ve starém kamenném domě ?

NENÍ PRAVDA, ŽE STAČÍ NEVYDAT JEDNOU ÚČTENKU A PODNIKATEL ČELÍ PŮLMILIONOVÉ POKUTĚ NEBO DOČASNÉMU UZAVŘENÍ PROVOZOVNY

K této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované nebo závažné porušení zákona. Kontrolovat, udělovat sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány Finanční správy a Celní správy.

V případě, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, udělí pracovníci kontrolních orgánů podnikateli sankci ve správním řízení.

NENÍ PRAVDA, ŽE ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI U POKLADNY NEVEZME ÚČTENKU, BUDE POKUTOVÁN NEBO JINAK POPOTAHOVÁN KONTROLORY

NENÍ PRAVDA, ŽE ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI U POKLADNY NEVEZME ÚČTENKU, BUDE POKUTOVÁN NEBO JINAK POPOTAHOVÁN KONTROLORY

Stejně jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i Česká republika zákazníky motivovat pozitivně, nikoliv je pokutovat. Přestože ani v původním znění návrhu zákona uvedená povinnost převzít účtenku nepočítala se sankcemi ani jiným trestáním zákazníka, akceptovali jsme vznesené připomínky a ze zákona je povinnost zákazníka účtenku převzít úplně odstraněna. Je tedy zcela na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku fyzicky převezme.

Takže dotaz na benzínové pumpě jestli chcete účet asi zůstane dál.