15.10.2016

Nabídka na platební terminály

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vyjednali jsme exkluzivní podmínky a následně podepsali smlouvu s  jedním z významných provozovatelů platebních terminálů v ČR. Provizi pro tohoto provozovatele jsme snížili až na 1,15 %z obratu realizovaných transakcí.

V nabídce našeho smluvního partnera jsou jak klasické bezkontaktní terminály internetové, tak i přenosné – se zabudovanou SIM kartou (GPRS).
Službu nabízíme pro všechny živnostníky a podnikatele.

Smluvní podmínky:

1. Řádné členství v ŽKČOO
2. % provize z obratů = 1,15% provize z obratů pro provozovatele platebních terminálů
3. Měsíční poplatek za pronájem jednoho standartního terminálu 200,- Kč + DPH při obratu do 100 tis.Kč
nebo
250,- Kč + DPH za přenosný platební terminál s GPRS připojením.
4. Poplatek za pronájem internetového platebního terminálu 150,- Kč + DPH při obratech nad 100tis.Kč a to i pro případy, kdy má klient s obratem cca 400tis. 4 a více terminálů.
Pozn.: Poplatek za přenosný platební terminál s GPRS připojením á ve výši 250,- Kč + DPH měsíčně -poplatek zahrnuje paušál za SIM kartu v terminálu.
5. V případě dosažení průměrných měsíčních obratů na úroveň 400 000,- Kč přes platební terminál nebude poplatek za pronájem účtován.

Dále je možné sjednat individuální podmínky pro specifické případy a to včetně možnosti odkupu platebních terminálů.

 

Formulář na vyplnění: Formulář

Informujte se na admin@zkcoo.cz