Ústí nad Labem - Ústecký krajOční optiky

Ústecký kraj Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem se nachází na severozápadě Čech. Skládá se ze 4 městských částí. Počet obyvatel je přes 94 tisíc. Výměra tohoto města činí 93,95 km2 a jeho nadmořská výška je 218m.

Ústí nad Labem bylo povýšeno na město pravděpodobně díky Přemyslu Otakaru II a to ve století třináctém a postupem času dostalo od panovníků i spoustu práv, které mohlo využívat. Husité toto město během husitských válek obléhali a také díky tomu celková úroveň města poklesla. Dalšího velkého úpadku se Ústí nad Labem dočkalo během třicetileté války. Rozvoj tomuto městu přineslo až století devatenácté.

Od devatenáctého století, kdy došlo k průmyslovému rozvoji, se toho mnohé změnilo. Zanikly některé z podniků, ale stále se zde rozvíjí chemický a potravinářský průmysl.


Optika J&J Jan Krejčí  

Optika J&J Jan Krejčí


Masarykova 90/2307
400 01 Ústí nad Labem
telefon:
mail:
www:

je řádným členem