OpavaOční optiky

Opava

OpavaOpavské pahorkatině. Protéká jí řeka Opava. Toto město má i se svým okolím přibližně 70 tisíc obyvatel a jeho rozloha činí 90 km2. Historie Opavy sahá až do starší doby kamenné. Ve 12. století začalo patrně středověké osidlování, které mělo podobu kupecké osady a bylo součástí „Jantarové stezky“, která spojovala Jadran s Baltem. Městský statut získala Opava kolem roku 1215. Opava byla zasažena několika válkami a svá sídla si zde postupně budovalo několik šlechtických rodů.

Toto město nebylo v minulosti hospodářsky rozvinutou oblastí, ale pomalu začalo vzkvétat od druhé poloviny 19. století. Nyní je Opava průmyslovým a kulturním centrem Slezska. Můžeme zde najít střední školy, gymnázia a Slezskou univerzitu, dále pak nejrůznější historické památky, průmyslové závody a je zde také sídlo Státního úřadu inspekce práce s celorepublikovou působností. Opava patří k oblastem zabývající se převážně zemědělstvím. Turisticky patří toto město k méně navštěvovaným.


Zatím zde nemáme žádnou registrovanou oční optiku, ale nebojte se, ono se to zlepší ...