Kladno - Středočeský krajOční optiky

Středočeský kraj Kladno

Kladno

Kladno objevíme ve středních Čechách. Je řazeno na třinácté místo jako další z největších měst České republiky. V Kladně žije kolem 70 tisíc obyvatel. Jeho katastrální výměra činí 36,97 km2 a průměrná nadmořská výška je 381m. Nejvyšším místem je Kožová hora, která měří 456 m a nejníže položeným místem je 283 m položený potok, který v tomto území opouští území Kladna.

První zmínky o tomto městě pochází z roku 1318 a jeho majiteli byli Kladenští z Kladna. Na tomto území byly vystavěny tvrze, které se dochovaly do dnešních dnů. Téměř po celou dobu si městečko žilo spokojeně a to až do vydrancování v roce 1620. Kladno se dokázalo vzchopit, ale stále bylo považováno za bezvýznamné město, protože je opět v 19. století postihlo neštěstí v podobě požáru.

Kladno má v dnešní době dobré zázemí a proto i podniky různorodých firem sem umisťují své výrobny jako např. nkt cables – výrobce kabelů, Strojírny Poldi – výrobce hřídelí a válců pro válcování, Beznoska- chirurgické nástroje a implantáty a samozřejmě i jiné společnosti.


Visus Optik  

Visus Optik


T.G.M. 537
272 01 Kladno
telefon: 312246561
mail:
www: www.visus-optik.cz

je řádným členem