Vážené kolegyně vážení kolegové, zde na našich webových stránkách zveřejňujeme doplňující ověřené informace k úhradám ZP. K 1.9.2019 se nám podařilo rozšířit stávající číselník o další dva kódy (4200051 a 4200052) . Dále zde máme podrobnější informace k správnému vyúčtování sporných položek. Pokud budete mít ještě další dotazy, odpovědi naleznete buďto na našich webových stránkách […]