Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jak už jsme Vás informovali, tak od 1.1.2019 nabývá účinnosti novela zákona o zdravotním pojištění. Z hlediska tohoto zákona je na zdravotnický prostředek ve vztahu k dioptrickým brýlím nahlíženo tak, že pojišťovna hradí pouze sériové komponenty (čočky a obruba). Mění se proto i termíny a hodnoty úhrad. U těchto prostředků dochází k těmto

Aktuality v novele zákona – poukazyČíst více »

Vzhledem k vyskytujícím se dotazům připomínáme, že právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (tj. zejména obchodní společnosti – s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) mají povinnost provést zápis do evidence skutečného majitele do 31. 12. 2018. V této souvislosti Vám zde ( Zápis skutečného vlastníka ) sdílíme stanovisko Hospodářské komory České republiky k dané problematice k Vašemu využití.   Vaše ŽKČOO  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na četné dotazy ohledně údajného zrušení poukazů na brýle a optické pomůcky sdělujeme: Vloni zrušil Ústavní soud některá ustanovení zák. č. 48/1997 Sb.  o zdravotním pojištění s účinností od 1.1.2019. Vzhledem k tomu, že by došlo k chaosu v úhradách zdravotnických pomůcek, předložilo Ministerstvo zdravotnictví novelu tohoto zákona ke schválení. Došlo

Zrušení poukazů na brýleČíst více »